Şehidin Şehid’e Şehadeti

“Zât” yani “Ehadiyyet” mertebesi, Hakk’ın, Makam-ı Gayb’daki beşerin bilgisine ve idrakine asla konu olamayan bilinemezlik yönüdür veya başka bir ifade ile “Gizli Hazine” denilen halidir.

Sırrın sırrı

Bilmediğin bir sır mı var Rabbim! Haberdar olmadığın bir olay? Alim, Habîr, Lâtif, Bâtın olan Sen değil misin?