Hicran-ı Temmuz

Temmuz bir hicran oldu hem de bayram, Hem canlar yandı hem kurtuluş hem vatan.

Musavvir

Tasvir etmek ne mümkün, tecelli başka-başka, / Hele bahar gelince, geliyor insan aşka.