Sultan II. Mustafa ile Evc-i Esmâya Kanatlanırken

11 Temmuz 2017

Fatma Toksoy

Evc bir ilahi yükselir esmalarla…

“Yessir lenâ hayre’l-umûr” nakaratlı. Ramazanlarda radyo ve TV’lerde söylenir sıklıkla. Sultanların ilahilerindendir, Sultan II. Mustafa’dan günümüze ulaşan… II. Mustafa çok iyi bir eğitim almış, fevkalâde kültürlü, birçok dil bilen, şair, hattat, ilim ve sanata önem veren mûsikişinas bir sultanımızdır.

Şiirlerinde “İkbâlî” ve “Meftûnî” mahlaslarını kullanan Sultan II. Mustafa 1695-1703 yılları arasında saltanat sürmüştür. Ömrünün belli bir kısmı Şimşirlik Dairesi’ne kapatılmak suretiyle kafeste geçmiştir. Daha sonra Edirne’ye sevk edilmiştir. Edirne’de kafesten kurtulmuş, Edirne’de tahtı devralmıştır.

Halvetiyye tarikatına müntesiptir. Divanı yoktur ama şiirleri mecmua ve bazı tezkirelerde geçmektedir. Kulağımıza sıkça çalınan mektep ilahilerinden “Yessir lenâ hayre’l-umûr” nakaratlı evc ilahinin güftesiyle dokunur kalplerimize. Bu ilahide sultanımız Allah’a esmalarıyla hitap edip yalvarmaktadır dervişane… Zeval bulmaz, ölmez manalarına gelen “lâ-yezâl” lafzıyla, Ezel ve Ebed Sultanı, Baki-yi Mutlak’ı hatırlar ve hatırlatır. “Yâ Vâhid ü yâ Zü’l-Celâl” diye seslenirken, işlerimizin kolaylaşması ve hayırla tamamlanmasına esmasıyla tecelli eden Vahid ve Celîl’e bırakır.

...
Yazının tümü basılı dergimizde! ABONE olmak için lütfen TIKLAYIN

Etiketler:

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir